برچسب » بیمه روستایی

بررسی مسائل و مشکلات روستای خوسف
3 سال قبل
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها مشکلات و مسائل روستای خوسف مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی مسائل و مشکلات روستای خوسف

به گزارش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد؛ با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، معاون امور دهیاری‌ها و شوراها، مدیر بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین جمعی از اهالی روستای خوسف مشکلات و مسائل این روستا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.