برچسب » زعفران در خوسف

برداشت طلای سرخ در روستای خوسف+تصاویر
1 سال قبل
برداشت زعفران از اراضی کشاورزی شهرستان بافق آغاز شد.

برداشت طلای سرخ در روستای خوسف+تصاویر

رئیس جهاد کشاورزی بافق با اشاره به اینکه ۹۲ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد، گفت: از این میزان ۶۹ هکتار به باردهی اقتصادی رسیده است.