برچسب » سبزدشت

برداشت محصول گندم در بافق ۱۰ درصد افزایش یافت
10 ماه قبل
باوجود تداوم پدیده خشکسالی

برداشت محصول گندم در بافق ۱۰ درصد افزایش یافت

وی ارقام عمده گندم کشت شده سال زراعی قبل را سیوند، روشن و سیستان برشمرد و افزود: چاه افضل ، بنزشکوییه، علی آباد، فتح آباد، عنایت آباد، مبارکه ،خوسف، رضاییه ، بشکان، دشتخوان ، گزستان، کوشک و سیدآبا از مهمترین مناطق کشت این محصول است.