برچسب » خوسف بافق

تقدیر از تلاش های دهیاران بخش مرکزی بافق
1 سال قبل
اجرای طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال در روستاها

تقدیر از تلاش های دهیاران بخش مرکزی بافق

خدابخشی ادامه داد: طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی که متولی آن اداره صمت است، برای ایجاد اشتغال در روستاها و توسعه اقتصاد است و یک بنگاه اقتصادی در این زمینه شریک است.