برچسب » دهیاری ها

تقدیر از تلاش های دهیاران بخش مرکزی بافق
10 ماه قبل
اجرای طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال در روستاها

تقدیر از تلاش های دهیاران بخش مرکزی بافق

خدابخشی ادامه داد: طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی که متولی آن اداره صمت است، برای ایجاد اشتغال در روستاها و توسعه اقتصاد است و یک بنگاه اقتصادی در این زمینه شریک است.