برچسب » فرماندار

بازدید فرماندار بافق از روستاهای بشکان و خوسف
7 سال قبل

بازدید فرماندار بافق از روستاهای بشکان و خوسف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ؛ درپی بازدیدهای فرماندار شهرستان از روستاهای تابعه بخش مرکزی بمنظور پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به روستاها به همراه بخشدار مرکزی و تعدادی از مسئولین بافق از روستا بشکان و خوسف بازدید کرد.