مکانی برای مرور خاطرات و نوستالژی ها

گالری تصاویر، بستر مرور تصاویر روستای خوسف

_

گالری تصاویر خوسف

_

در بازطراحی جدید سایت روستای خوسف تلاش کردیم تا محتواهای تولید شده را بصورتی طبقه بندی شده و ساختارمند در دسترس عموم قرار دهیم. به همین منظور بخشی تحت عنوان گالری تصاویر را در این وبسایت تهیه دیدیم و مجموعه ای از تصاویر شامل تصاویر عزادارای، تصاویر نوستالژیک و تصاویرمرتبط با طبیعت روستا را در دسترس عموم قرار دادیم.