دوبیتی‌های خوسفی

قالب شعری – فرهنگی دوبیتی در سراسر مناطق ایران‌زمین بر اساس خود ویژگی‌های اقلیمی – خلقیات، احساسات و درون‌مایه‌های زندگی مردم هر روستا شکل‌گرفته و ... ادامه مطلب