مکانی برای مرور خاطرات و نوستالژی ها

تماشاخانه، بستر تماشای محتوای چندرسانه ای روستای خوسف

_

تماشاخانه خوسف

_

در بازطراحی جدید سایت روستای خوسف تلاش کردیم تا محتواهای تولید شده را بصورتی طبقه بندی شده و ساختارمند در دسترس عموم قرار دهیم. به همین منظور بخشی تحت عنوان تماشاخانه را در این وبسایت تهیه دیدیم و مجموعه ای از ویدئوها شامل ویدئوی عزادارای، ویدئوهای نوستالژیک و ویدئوهای مرتبط با طبیعت روستا را در دسترس عموم قرار دادیم.