مروری بر خاطره ها

عروسی‌خوانی در خوسف

_

معرفی

_

فروردین ۱۳۹۵: برنامه روز بافق، شبکه استانی یزد (تابان).

 مراسم عروسی‌خوانی در روز عروسی جوانان روستا و با استفاده از طبل و شیپور و دایره انجام میشد. نکته ای که در این شعر وجود دارد استفاده از واژه "بی‌بی" است. اهالی سبزدشت برای احترام به بانوانی که سیده هستند از واژه بی‌بی استفاده می کنند.

 

نغمه‌های روستایی

عروسی خوانی