بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین

عبور پیرمرد کشاورز از زمین های کشاورزی در خوسف

_

معرفی

_

ویدئویی کوتاه از عبور پیرمرد کشاورز (حاج غضنفر ابراهیمی) از زمین های کشاورزی

 

عبور کشاورز خوسفی از زمین‌های کشاورزی