جاده ای پر از خاطره

تایم لپس جاده خوسف به بشگان

_

معرفی

_

جاده شیطور به بشکان و خوسف جاده ای ۲۷ کیلومتری است که در سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی و آسفالت قرار گرفت و در این مدت به محور اصلی مواصلاتی روستاهای منطقه سبزدشت تبدیل شده است.

 

تایم لپس جاده خوسف به بشگان