عطر طلای سرخ در دل کویر

برداشت زعفران در خوسف

_

معرفی

_

رداشت زعفران از اراضی کشاورزی شهرستان بافق آغاز شد. رئیس جهاد کشاورزی بافق با اشاره به اینکه ۹۲ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد، گفت: از این میزان ۶۹ هکتار به باردهی اقتصادی رسیده است. رحمتیان افزود: متوسط تولید زعفران در هر هکتار حدود پنج کیلوگرم است و پیش بینی می‌شود امسال کشاورزان بافقی ۳۴۵ کیلوگرم طلای سرخ از اراضی زراعی خود برداشت کنند.

 

آغاز برداشت زعفران در خوسف