به یاد میثم

از میثم سه تا تصویر تو ذهنم هست تصویر اول: از بچگیش وقتی موضوعی واسش جالب بود دو تا دستاشو میکشید رو صورتش و ذوق ... ادامه مطلب